top of page

Ingen månadsavgift för december 2021

Efter beslut från senaste stämman har det beslutats att december månad är avgiftsfri!


Detta innebär att det inte kommer att skickas ut en av för december månad.


Vid frågor, hör av er till undertecknad.


Hälsningar, Stryelsen, BRF Trasten 10

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Hej alla medlemmar, För fastighetens, och medlemmarnas, brandsäkerhet så vill styrelsen försäkra sig om att alla medlemmar har brandvarnare i sina lägenheter. Därför har vi köpt in brandvarnare, och d

Tid: Torsdag 21 april 2022 kl 17:30 Plats: Digitalt - Maila styrelsen@brftrasten10.com för Teams-länk DAGORDNING Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan

Källaren/Förråd: Notera att källaren är gammal och har en viss fuktighet, så var därför försiktig med att förvara dyrbara föremål i ditt förråd. Hisskorg - Vid flytt av möbler eller annat skrymmande i

bottom of page