top of page

GÅRDSREGLER

Garden Dinner Table

Följande regler gäller för utnyttjande av föreningens innergård. Medlem som bryter mot dessa regler kan komma att avstängas från nyttjande av gården.

 

Bokning:

Den medlem som vill vara säker på att kunna använda gården till en sammankomst skall boka den  i förväg på för ändamålet avsedd bokningslista på anslagstavlan i entrén. Om gården ej är bokad används den givetvis helt fritt av samtliga medlemmar.

Gården går att boka antingen helt och hållet eller bara delar av möblemanget (loungegrupp, matgrupp 1 resp. matgrupp 2). Boka bara så mycket som ni behöver för just er sammankomst eller aktivitet, så gården kan utnyttjas maximalt.

 

Tider för nyttjande:

Senast kl. 22.00 vardagar och kl. 23.00 helgdagar skall gården vara färdigstädad och eventuell högljudd aktivitet vara avslutad. Efter dessa klockslag får gården fortsätta nyttjas, under förutsättning att så sker med hänsyn till grannar boende mot gården, vilket innebär endast normal samtalston och ingen musik.

 

Städning:

Efter nyttjande av gården skall den lämnas välstädad och prydlig. Det innebär (om dessa använts) att:

  • Dynor till loungegrupp skall borstas av och bäras in i gårdshuset

  • Glasskivan på loungebordet skall torkas av med fuktig trasa

  • Bord till matgrupp skall torkas av med fuktig trasa

  • Grillen skall rengöras noggrant, inklusive grillgallret

  • Huvan skall sättas tillbaka över grillen

  • Om gasolen har tagit slut skall fastighetsansvarig i styrelsen informeras om detta

  • Askkopp skall ställas upp på muren och ej lämnas på bord

  • Hela gården skall rensas från ev. fimpar, burkar, flaskor och liknande

 

Generell städning:

  • Leksaker, sparkcyklar och liknande får ej lämnas liggande på gården utan måste plockas in eller läggas på därför avsedd plats på gården

bottom of page