top of page

FÖR MÄKLARE

Vår hemsida är tänkt som portal för all information som kan tänkas behövas vid en försäljning. Nedan följer en lista på vanliga frågor.

 

Tillsammans med sidorna Om Brf Trasten 10 och Byggnad, så bör alla era frågor bli besvarade.

Om ni ändå inte skulle ha fått svar på era frågor kan ni kontakta styrelsen

Documents and Blurred Business Men

Huset – Allmänt:

Organisationsnummer?  
769604-3418

Totalt antal lägenheter i föreningen?
18

 

Antal bostadsrätter? 
18

 

Antal hyresrätter?   

0

Lokaler:

 

Totalt antal lokaler i föreningen?  
1

 

Hur många av dem är bostadsrätter?
0

 

Antal hyresrätter? 
1

 

Vilken verksamhet råder i dessa lokaler?
Psykoterapeutmottagning

 

Är alla lokaler uthyrda?   
Ja

Bredband/TV:

 

Kabel TV, Leverantör?
ComHem

 

Ingår basutbudet i månadsavgiften? (tv 3, tv 5, z-tv etc.)
Ja analogt basutbud

 

Bredband /Internet, Leverantör?
Per 1/7 2021 ingår bredbandsavgiften i medlemmarnas månadsavgift då föreningen har tecknat ett gruppavtal för bredband med Tele2 (f.d ComHem). 

 

Kapacitet nedström (ta emot filer) 100–250 Mbit/s

Kapacitet uppström (skicka filer) 30–50 Mbit/s

 

Ingår bredband i avgiften?
Ja

Gemensamma lokaler:

 

Vilka gemensamhetslokaler finns i föreningen? 
Cykelrum

Parkering - Finns P-plats? Hur många? Kostnad? Kö?
Nej

Finns garageplats? Hur många? Kostnad? Kö?
Nej

Föreningen:

Hur ser föreningens ekonomi ut?

Vänligen se föreningens senaste årsredovisning (år 2021) här.

 

Är föreningen äkta eller oäkta?
Äkta

 

När köpte föreningen huset?
2000

Äger föreningen marken eller är det tomträtt?
Äger

Är det ok med delat ägande (släkt/föräldrar/barn)?
Ja, efter beslut av styrelsen.

Accepteras juridisk person i föreningen?
Nej

Speciella önskemål innan godkännande? (tex. personlig träff, UC etc?)
Nej

 

Var skickas in och utträdesansökningarna?
Brf Trasten 10

C/O Allabrf
Mailbox 2452
111 75 Stockholm

När skedde stambyte? (byte av vatten och avloppstammar i kök och badrum)

Stambyte kök och badrum 1967, I övriga fastigheten är stammarna delvis bytta och man

byter löpande efter behov. Stamspolning 2010

Föreningen, fortsättning:

När renoverades elstigarna i huset?

Elstigare bytt 1967

 

När renoverades fasaden?

Omputsning av fasad 2007

   

När renoverades fönster? 

Löpande

 

När renoverades tak?

Byte av tak i samband med inredning av vind 2009

 

När renoverades trappuppgång och hiss?

Renovering av entréer och trapphus 2015. Hiss ombyggd i samband med vindsinredning 2009. 

 

Uppvärmning, vilken typ?

Bergvärme, med fjärrvärme som spets, installerades 2014.

 

Är OVK godkänd?

Sista anmärkningarna under åtgärdande våren 2015. Därefter godkänd.

 

Tillåtet att installera en ”riktig” fläkt” eller enbart ok, med kolfilterfläkt?   

Nej, enbart kolfilter.

 

När renoverades tvättstugan?  

Renovering av tvättstuga 2005

 

Balkongplaner?

Lägenheter mot gård har balkong.

Är vinden exploaterad?  

Ja.

 

Planerat underhåll?  

Inget planerat utöver löpande underhåll.

 

Vad ska renoveras och när? Kostnad? Finns finansiering?   

Inget planerat. Föreningen har en god kassa för ev. framtida renoveringar.

Ekonomi:

 

Har avgiften förändrats de senaste åren? Om ja, hur mycket och när? Varför?  

Oförändrad avgift sedan 2007, och sänkt med 10% på engångsbasis ett par år sedan 2015.

           

Finns beslutade avgiftsförändringar? När? Hur mycket? Varför?

Månadsavgifterna sänks 1/1 2015 med 10%, i huvudsak tack vare de besparingar som bergvärmen levererar. Enligt hemsidan

 

Hur ser föreningens ekonomi ut enligt er?  

Mycket god.

 

Är det något annat allmänt som mäklare/köpare bör veta om föreningen? (tvist? olösta/lösta problem?)   

Nej.

 

Vad ingår i avgiften?

Vatten, värme, sophämtning, kabel-TV analogt basutbud samt Tele2 Internet.

 

Har ni linjär eller progressiv avskrivning?

Linjär

Ekonomisk förvaltare?

Allabrf.se

 

Vem tar hand om pantförteckningen?   

Förvaltaren

 

Avgifter:

 

Överlåtelseavgift?, Hur mycket? Betalas av?  

Ja, 2,5% av gällande basbelopp. Betalas av köparen.

 

Pantsättningsavgift? Hur mycket?

Ja, 1% av gällande basbelopp.

bottom of page