top of page

Gruppavtal bredband

Per 1/7 har vi tecknat gruppavtal för bredband med Tele2 (f.d ComHem), vilket innebär att våra medlemmar faktureras för bredbandet på avgiftsavin, och föreningen tar kostnaden. Detta betyder att avgiften för gruppavtalet på 179 kr/mån + moms fr.o.m 1/7 kommer att läggas på avgiften för resp. lägenhet.


Kapacitet nedström (ta emot filer) 100–250 Mbit/s

Kapacitet uppström (skicka filer) 30–50 Mbit/s


Om du som boende vill ha en högre bredbandshastighet än vad som ingår i ovan gruppavtal får går det att beställa med en uppgraderingsrabatt. Hör av dig till styrelsen i sådant fall.


Detta betyder att du som medlem bör säga upp sina bredbandsavtal (från 1/7) så att du slipper betala dubbelt.


Styrelsen är glada att kunna erbjuda ett sådant fördelaktigt upplägg för våra medlemmar.


24 views0 comments

Recent Posts

See All

Hej alla medlemmar, För fastighetens, och medlemmarnas, brandsäkerhet så vill styrelsen försäkra sig om att alla medlemmar har brandvarnare i sina lägenheter. Därför har vi köpt in brandvarnare, och d

Tid: Torsdag 21 april 2022 kl 17:30 Plats: Digitalt - Maila styrelsen@brftrasten10.com för Teams-länk DAGORDNING Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan

Källaren/Förråd: Notera att källaren är gammal och har en viss fuktighet, så var därför försiktig med att förvara dyrbara föremål i ditt förråd. Hisskorg - Vid flytt av möbler eller annat skrymmande i

bottom of page