top of page

Källsortering

Updated: Oct 13, 2018

Hej!


För er som inte vet har föreningen en gedigen källsortering på gården. Här kan ni slänga glas (färgat & ofärgat), papper, etc.


Glöm inte att lägga skräpet i rätt tunna samt inte lägga i en full tunna. Glöm heller inte att detta är en service som föreningen tillhandahåller och måste skötas varsamt och korrekt, dvs att man inte slänger ”vanliga sopor” i dessa tunnor.


Genom att källsortera bidrar ni till en mindre miljöpåverkan då skräpet kan återvinnas ☺.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Tid: Lördag 2023-06-10 kl 16:00 Plats: Gården, Surbrunnsgatan 5. Vid dåligt väder: Pixies lägenhet, Surbrunnsgatan 5, 2 tr. DAGORDNING Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av st

Hej alla medlemmar, För fastighetens, och medlemmarnas, brandsäkerhet så vill styrelsen försäkra sig om att alla medlemmar har brandvarnare i sina lägenheter. Därför har vi köpt in brandvarnare, och d

Tid: Torsdag 21 april 2022 kl 17:30 Plats: Digitalt - Maila styrelsen@brftrasten10.com för Teams-länk DAGORDNING Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan

bottom of page