top of page

Källsortering

Updated: Oct 13, 2018

Hej!


För er som inte vet har föreningen en gedigen källsortering på gården. Här kan ni slänga glas (färgat & ofärgat), papper, etc.


Glöm inte att lägga skräpet i rätt tunna samt inte lägga i en full tunna. Glöm heller inte att detta är en service som föreningen tillhandahåller och måste skötas varsamt och korrekt, dvs att man inte slänger ”vanliga sopor” i dessa tunnor.


Genom att källsortera bidrar ni till en mindre miljöpåverkan då skräpet kan återvinnas ☺.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Hej alla medlemmar, För fastighetens, och medlemmarnas, brandsäkerhet så vill styrelsen försäkra sig om att alla medlemmar har brandvarnare i sina lägenheter. Därför har vi köpt in brandvarnare, och d

Tid: Torsdag 21 april 2022 kl 17:30 Plats: Digitalt - Maila styrelsen@brftrasten10.com för Teams-länk DAGORDNING Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan

Källaren/Förråd: Notera att källaren är gammal och har en viss fuktighet, så var därför försiktig med att förvara dyrbara föremål i ditt förråd. Hisskorg - Vid flytt av möbler eller annat skrymmande i

bottom of page