top of page

Glöm inte att rengöra filtret i torktumlaren

Hej!


Glöm inte att rengöra filtret i torktumlaren efter användning, för allas trevnad. Det görs med fördel genom att ta bort ludd och annat som kan finnas vid kanten av öppningen.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Hej alla medlemmar, För fastighetens, och medlemmarnas, brandsäkerhet så vill styrelsen försäkra sig om att alla medlemmar har brandvarnare i sina lägenheter. Därför har vi köpt in brandvarnare, och d

Tid: Torsdag 21 april 2022 kl 17:30 Plats: Digitalt - Maila styrelsen@brftrasten10.com för Teams-länk DAGORDNING Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen Val av stämmoordförande Anmälan

Källaren/Förråd: Notera att källaren är gammal och har en viss fuktighet, så var därför försiktig med att förvara dyrbara föremål i ditt förråd. Hisskorg - Vid flytt av möbler eller annat skrymmande i

bottom of page